Regulamin

REGULAMIN

 1. Sklep Internetowy RST Group prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową.
 2. Sklep Internetowy RST Group prowadzi sprzedaż wysyłkową części zamiennych oraz wyposażenia do maszyn i urządzeń za pośrednictwem witryny internetowej sklep.rstgroup.pl.
 3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony sklep.rstgroup.pl lub telefonicznie poprzez konsultanta.
 4. Zamówienia mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 5. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy  RST Group  są fabrycznie nowymi i pełnowartościowymi produktami.
 6. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy  RST Group  objęte są gwarancją producenta lub sprzedawcy.
 7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
 8. Klient, zamawiając towar za pośrednictwem strony WWW Sklepu Internetowego RST Group, składa ofertę kupna na warunkach podanych w opisie danego produktu. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży uznaje się pisemne potwierdzenie przez klienta odbioru towaru (na liście przewozowym przesyłki, bądź – przy odbiorze osobistym – bezpośrednio w siedzibie firmy).
 9. Wszystkie ceny w sklepie podane są w euro. Cena widniejąca przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do korekty cen towarów znajdujących się w ofercie.
 10. Do każdego zakupionego towaru dołączany jest dokument zakupu.
 11. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy przesłać do Sklepu e-mail z odpowiednią informacją.
 12. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.
 13. W celu zmniejszenia kosztów przesyłki towar wysyłany jest po skompletowaniu całego zamówienia (dotyczy to zamówień zawierających więcej niż jedną pozycję). Jeżeli przesłanie zamówienia jedną przesyłką nie będzie możliwe, przedstawiciel Sklepu Internetowego RST Group skontaktuje się z Zamawiającym.
 14. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich. Można go również odebrać osobiście w siedzibie firmy (odpowiedniego wyboru należy dokonać w trakcie składania zamówienia).
 15. Koszty dostawy pokrywa kupujący i są one doliczane do wartości zamówienia.
 16. Koszt dostawy ustalany jest na podstawie cennika firmy mającej dostarczyć towar z uwzględnieniem wagi i wymiarów paczki oraz formy płatności.
 17. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością Sklepu.
 18. Formy płatności możliwe do wyboru w Sklep Internetowy RST Group:
  – przelew bankowy
  – w przypadku rejestracji istnieje mozliwość zamówień z terminem płatności.
  Odpowiedniego wyboru należy dokonać w trakcie składania zamówienia).
 19. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności zamówionego towaru na magazynie, formy płatności oraz rodzaju przesyłki. Z reguły realizacja zamówienia trwa od 2 do 5 dni roboczych.
 20. Przy odbiorze przesyłki należy zwrócić szczególną uwagę na jej stan, mianowicie czy jest wolna od uszkodzeń mechanicznych (wgniecenia, rozerwania, przecięcia czy też inne uszkodzenia opakowania).
 21. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia i sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałym fakcie należy niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy RST Group drogą e-mail (sklep@rstgroup.pl) lub telefonicznie (23 682-60-50). Sklep Internetowy RST Group zaleca sprawdzenie w obecności kuriera nie tylko stanu przesyłki, ale także jej zawartości.
 22. Jeżeli zakupiony produkt jest niesprawny technicznie bądź nie jest należytej jakości, proszę skontaktować się z naszym serwisantem drogą e-mail (sklep@rstgroup.pl) lub telefonicznie (23 682-60-50 ).
 23. Oryginalne opakowania zakupionych produktów wraz z dowodem ich zakupu należy przechowywać przez cały okres trwania gwarancji.
 24. Niezależnie od gwarancji, zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 10 dni od dokonania zakupu bez podania przyczyny. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i musi być zwrócony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu z załączonym dowodem zakupu. Nie odbieramy przesyłek “za pobraniem”.
 25. Jeśli wszystkie warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep Internetowy RST Group zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto.
 26. Sklep Internetowy RST Group nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet lub nagłego wyczerpania zapasów magazynowych u dostawców.
 27. Sklep Internetowy RST Group nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu.
 28. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zaniedbaniem firmy transportowej.
 29. Sklep Internetowy  RST Group gwarantuje swoim kontrahentom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). Dane zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz przesyłania materiałów reklamowych jeśli wyrażona została zgoda na otrzymywanie materiałów reklamowych.
 30. Każdy kontrahent ma prawo do wglądu i korekty swoich danych.
 31. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.

KOSZYK

close